Dr. Purple

Dr. Purple egy későn érő szupersztár. Úgy élt, mint a common people-ök egészen harminc éves koráig, amikor is rájött, hogy annyira boldogtalan, hogy nehezen tud stayin’ alive. A pszichoterápiás évek után, és miután travelling the world and the seven seas, elkezdte követni a sweet dreams-jeit. Realizálta, hogy gyermekkora óta Supersztár szeretett volna lenni. De gyerekkorában a családja inkább azt gondolta, hogy needs yes education és dark sarcasm-mal nem támogatták az álmai megvalósításában. Szerencsére, életének egy későbbi szakaszában megértette, hogy ha figyel a legbensőbb inspirációira, akkor az álmai megnyitják az utat előtte. Így, elgondolkozott azon, hogy vajon she had to changed her name vagy needed to loose some weight. Mindenesetre, Common people Star lett belőle. Előadásai során a kedvenc nem-saját szerzeményű dalait adja elő a szemével. A Marie & Mari TV Late Night Show-jának rendszeres meglepetés vendége. A TV Free Europe-ban Dr. Purple Zenebutikja címmel vezet műsort.

Magyari Lilla
Dr. Purple egy későn érő szupersztár. Úgy élt, mint a common people-ök egészen harminc éves koráig, amikor is rájött, hogy annyira boldogtalan, hogy nehezen tud stayin’ alive. A pszichoterápiás évek után, és miután travelling the world and the seven seas, elkezdte követni a sweet dreams-jeit. Realizálta, hogy gyermekkora óta Supersztár szeretett volna lenni. De gyerekkorában a családja inkább azt gondolta, hogy needs yes education és dark sarcasm-mal nem támogatták az álmai megvalósításában. Szerencsére, életének egy későbbi szakaszában megértette, hogy ha figyel a legbensőbb inspirációira, akkor az álmai megnyitják az utat előtte. Így, elgondolkozott azon, hogy vajon she had to changed her name vagy needed to loose some weight. Mindenesetre, Common people Star lett belőle. Előadásai során a kedvenc nem-saját szerzeményű dalait adja elő a szemével. A Marie & Mari TV Late Night Show-jának rendszeres meglepetés vendége. A TV Free Europe-ban Dr. Purple Zenebutikja címmel vezet műsort.   Amikor Dr. Purple éppen nem szupersztárként dolgozik, akkor Magyari Lilla néven él és kutatóként dolgozik az idegtudományok, a nyelv és a művészet területének keresztmetszetében. Az ELTE-n pszichológiát, a Radboud Egyetemen (NL) pedig kognitív idegtudományt tanult. Amszterdamban az AHK-n (NL) egy évig színházi rendező képzésben is résztvett. Doktori tanulmányait a nijmegeni pszicholingivisztikai Max Planck Intézetben végezte. Majd, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen dolgozott adjunkntusként, és az MTA-ELTE “Lendület” Neuroetológiai kutatócsoportban kutyák és törpemalacok nyelvi megértését kutatta. 2020 szeptemberétől a norvégiai Reading Centerben és az oszlói egyetemen (NO) empirikus irodalmi kutatásokat végez egy két éves Marie Skłodowska-Curie ösztöndíj program keretében. 2016 óta a Pneuma Szöv., művészeti egyesület tagja.