Aligha Szabad Part – tévéakció / Club Aliga

2020. augusztus 14. – Club Aliga

ALIGHArminc százalék Szabad Európa TV ellátogat a Club Aligába.

Az itt látható felvételt a Szabad Európa TV médiabrigádja készítette 2020 augusztusában.

Az alapjául szolgáló performatív tévéakció nem volt része az Építész Szakkollégium és az EASA Magyarország Partraszállás c. közös táborának. A felvételeket a médiabrigád tagjai a tábort befogadó Club Aliga tulajdonosának hozzájárulása nélkül, szabad állampolgárokként készítették. Aki többet szeretne tudni erről, beszéljen velünk, vagy az Építész Szakkolisokkal.

 

A háttér: 

A rendszerváltáskor az egykori pártüdülő elvben az állampolgárok tulajdonába került. 

Mégis, Balatonvilágos lakói és nyaralótulajdonosai 30 éve küzdenek azért, hogy a Club Aligaként ismert terület ténylegesen hozzáférhetővé váljon. 

2000-ben megalkották az ún. Balaton-törvény-t (2000. évi CXII. törvény), amely kimondta: 

  1. § (1) Az üdülőkörzet valamennyi parti településén a belterülethez csatlakozó parthossz legkevesebb 30%-án 5-30 méter széles közhasználatú parti sétány alakítandó ki, figyelemmel a természetes vegetáció megtartására.

Ezzel a 30%-kal a kezükben küzdöttek az Aligai Fürdőegyesület tagjai a szabad partjukért. 

A terület 2007-ben magántulajdonba került, de a partszakasz egy része továbbra is állami tulajdonban maradt, és közterületként használható volt.

A Balaton-törvényt 2018-ban módosították, a 30%-os kitétel így változott:

  1. § (3) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet valamennyi parti településén a belterülethez csatlakozó partszakasz legkevesebb 30%-án legalább 5 m szélességű közhasználatú parti sétány helye biztosítandó a településrendezési eszközökben, kivéve, ha a kijelölés természetvédelmi érdeket sért, vagy állami feladatellátást akadályoz.

2020-ban megkezdődött az egykori pártüdülő visszavételele az állampolgároktól.

Áprilisban 1 milliárd állami forintot kapott a Club Aliga elektromos kikötő fejlesztésére, májusban pedig további 7,4 milliárdot a Kisfaludy program keretében “Balatonvilágos Club Aliga hotel és élményközpont” megvalósítására.

2020 augusztus 8-án egy rendelettel nemzetgazdaságilag kiemelt területté minősítették a Club Aligát. 

Az új rendelet felülírja a tulajdonosnak az önkormányzattal kötött szerződését is. A rendelet értelmében nem lehet közhasználatú strand, sétány, közpark a Club Aliga területén.

Az Aligha Szabad part akció:

A Szabad Európa TV médiabrigádja 1 napot töltött a Club Aligában, hogy kiderítse:
hol van a 30%-nyi Aligha Szabad Part

 

Mérőeszközök, kréta és 3T táblák segítségével kutattuk, mi esik ma a Kádár-kori zsinórmértéknek számító TŰRT, TILTOTT és TÁMOGATOTT kategóriákba. 

A Kádár-kor jövőjéből érkezve, az alig létező szocializmus minőségellenőreiként, szabad művészeti munkásokként kutattuk, hol történik állami feladatellátás és hol kerül konfliktusba a szabadparttal?  

Állami feladat-e a szállodaépítés?

Sérthet-e nemzetgazdasági érdeket a szabadpart? 

Fontosabb nemzetgazdasági érdek-e 15 munkahely teremtése, mint az állampolgárok szabad Balatonparthoz jutása?

Hogyan viszonyul egymáshoz a szállodaépítés szabadsága és a strandolás szabadsága?

 

A strand előtti aszfalton krétával SZABADVERSET kezdtünk írni. Szabad asszociációkkal és a történések krétatévés rögzítésével igyekeztünk kideríteni, mi a szabad.

Az alig elkezdett krétavers-folyamot a tulajdonos képviselői leállították, és felszólítottak minket, hogy mossuk le.

 

A tulajdonos képviselőjével folytatott beszélgetésből megtudtuk:

Fogyasztani szabad.

Krétával az aszfaltra írni nem szabad.

Videófelvételt készíteni nem szabad – engedélyt kérni a tulajtól szabad ugyan, de nem fogunk kapni.

A krétarajz zavarja a strandolókat. 

Csak apolitikus strandolás engedélyezett.

Művészetet csinálni szabad, de: a strandolás mint művészeti akció tilos.

 

A nap során megtudtuk még:

A Club Aligában található Kádár-kori villák és épületek többsége rémesen lepusztult állapotban van.

Az új rendelet értelmében ezeket az örökségi épületeket és a természeti örökséget nem kell megóvni.

Mostantól hatemeletes épületek építésére van lehetőség a partszakaszon.

Szabad országban minden szabad, amit szabad.

Kádár szellemét többen is látták itt.

 

Résztvevők:

Berecz Zsuzsa, Bőczén Árpád, File Csilla, Sarah Günther, Hódi Csilla, Lutz Boglárka, Salamon Júlia, Szabados Luca

Köszönjük Rada Enikőnek (Aligai Fürdőegyesület) az alapos tájékoztatást.

Az Aligai Fürdőegyesület facebook oldala:

https://www.facebook.com/AligaiFurdoegyesulet